Politica de confidentialiate a prelucrarii datelor cu caracter personal

Ultimul update: 01.04.2020

MARALI MGA CONCEPT S.R.L. denumita in continuare ,,MARALI MGA CONCEPT S.R.L.”, ,,MARALI MGA CONCEPT S.R.L.”

Colectarea datelor: MARALI MGA CONCEPT S.R.L. prelucreaza date cu caracter personal in scopuri legitime, cu respectarea tuturor principiilor impuse de GDPR. Obiectivul principal al acestei Politici de Confidentialitate este de a contribui la desfasurarea activitatii societatii cu respectarea prevederilor legale specifice. Ne propunem sa avem o relatie bazata pe incredere cu toti partenerii nostri.

Utilizarea site-ului www.auto-leasing.ro de catre dumneavoastra se supune  termenilor si conditiilor de utilizare si politicii de confidentialitate si implica acceptul explicit al dumneavoastra cu privire la acestea.

MARALI MGA CONCEPT S.R.L. se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor personale furnizate de catre dumneavoastra prin intermediul site-ului www.auto-leasing.ro, prin utilizarea formularului de comanda sau a formularului de contact. Orice informatie furnizata de dumneavoastra va fi considerata si va reprezenta consimtamantul dumneavoastra expres ca datele dumneavoastra personale sa fie folosite de MARALI MGA CONCEPT S.R.L. in conformitate cu scopurile mentionate mai jos.

Terminologie:

 • Date cu caracter personal – inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (“persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 • Operator de date – persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci cand scopurile si mijloacele prelucrarii sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevazute in dreptul Uniunii sau in dreptul intern;
 • Persoana vizata – orice persoana vie care face obiectul datelor cu caracter personal;
 • Prelucrare – orice operatiune sau set de operatiuni care vizeaza date personale sau seturi de date cu caracter personal, indiferent daca sunt sau nu sunt realizate prin mijloace automate, cum ar fi: colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea, modificarea, recuperarea, divulgarea prin transmitere, diseminare sau punerea la dispozitie prin alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea acestora;
 • Consimtamant – al persoanei vizate inseamna orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate;
 • Parte terta – inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul, persoana imputernicita de operator si persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei imputernicite de operator, sunt autorizate sa prelucreze date cu caracter personal.

MARALI MGA CONCEPT S.R.L. este operator de date si/ sau procesator de date conform prevederilor Regulamentului general privind protectia datelor (GDPR). Datele dvs. sunt prelucrate de catre angajatii nostri delegati cu administrarea site-ului, administrarea clientilor si a cererilor lor, sarcini legale.

Activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal este desfasurata in scopuri determinate, explicite si legitime si datele cu caracter personal nu sunt prelucrate ulterior intr-un mod incompatibil cu aceste scopuri.

Scopurile colectarii:

 • Realizarea obiectului de activitate al societatii noastre – vanzarea de autoturisme / intermediere servicii de leasing, pentru a definitiva rezervarile si achizitiile pe care le-ati efectuat prin intermediul website-ului nostru, precum si pentru a raspunde cat mai eficient la cererile primite din partea dumneavoastra.
 • Promovarea produselor si serviciilor specifice site-ului auto-leasing.ro;
 • Executarea contractelor, facturilor proforme si fiscale cu furnizorii si partenerii;
 • Indeplinirea unor obligatii legale (ex: evidenta contabila si raportarile catre institutiile abilitate);
 • Alte scopuri administrative si analize interne.

Colectarea se realizeaza prin consimtamantul persoanei vizate in urma unei informari corespunzatoare a acesteia.  Cu toate acestea, in unele cazuri, consimtamantul va fi considerat acordat prin faptul ca persoana vizata va avea initiativa transmiterii unor date cu caracter personal catre noi, de exemplu, in cazul contactarii societatii din proprie initiativa de catre persoana vizata prin intermediul datelor de contact.

In momentul in care noi primim informatiile transmise de dvs. va garantam ca vom depune toate eforturile pentru a asigura securitatea acestora in sistemele noastre, conform standardelor de securitate impuse de legislatia romana in vigoare.

Categorii de persoane vizate:

 • Clientii societatii;
 • Angajatii si colaboratorii proprii;
 • Angajatii partenerilor comerciali;
 • Dupa caz, alte persoane fizice care interactioneaza cu societatea in cursul activitatii acesteia.

Tipuri de date cu caracter personal:

In functie de specificul fiecarei relatii, pot fi procesate urmatoarele categorii de date cu privire la persoanele vizate:

 • Nume si prenume;
 • Date de contact: telefon, adresa de e-mail, adresa de corespondenta/domiciliu;
 • Date de identificare, conform cartii de identitate / pasaportului;
 • Date profesionale: loc de munca, pozitie, vechime;
 • Date privind vocea si/sau imaginea
 • Date furnizate direct prin e-mail sau prin alte modalitati de catre persoanele vizate.

Surse de colectare:

 • din surse publice;
 • din contracte si documente auxiliare acestora;
 • ca urmare a furnizarii acestora direct de catre persoana vizata – cu obtinerea consimtamantului in cazurile prevazute de lege;
 • ca urmare a interactiunii reprezentantilor/colaboratorilor nostri cu persoanele vizate (e.g. carti de vizita, contact direct).

Transferul datelor cu caracter personal catre terti:

MARALI MGA CONCEPT S.R.L. respecta importanta protejarii confidentialitatii informatiilor furnizate de catre clientii sai, de aceea nu vinde si nu distribuie informatii personale catre terte parti.

Informatiile cu caracter personal pot fi furnizate in vederea indeplinirii unor obligatii legale in vederea desfasurarii activitatii, catre:

 • Agentiei Nationale de Administrare Fiscala
 • Altor Organe si Institutii abilitate ale statului
 • Serviciului de contabilitate

Datele cu caracter personal se pot transfera in urmatoarele conditii:

 • Cu acordul dumneavoastra;
 • In cazul unei fuziuni / achizitii totale sau partiale de o alta companie iar baza de date e transferata noului operator;
 • • In cazul in care MARALI MGA CONCEPT S.R.L. devine insolvabila, voluntar sau involuntar, prin lichidatorul, administratorul sau cumparatorul, baza de date poate fi vanduta, autorizata, tranzactionata doar cu acordul instantei.

Informatiile persoanelor vizate pot fi stocate intr-o baza de date din Uniunea Europeana (UE). MARALI MGA CONCEPT S.R.L. isi asuma respectarea confidentialitatii informatiilor personale procesate. MARALI MGA CONCEPT S.R.L., direct sau prin imputernicitii sai, va procesa datele in calitate de operator de date cu caracter personal, iar aceste date pot fi accesibile si folosite numai de catre colaboratorii MARALI MGA CONCEPT S.R.L., direct sau prin imputernicitii acestora, precum si de catre parteneri, direct sau prin imputernicitii acestuia.

In cazul in care se solicita catre MARALI MGA CONCEPT S.R.L. dezvaluirea informatiilor persoanelor vizate printr-un ordin judecatoresc sau pentru a se conforma altor cerinte legale sau de reglementare, societatea va da curs acestor solicitari in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Drepturile persoanelor vizate:

Conform GDPR, toate persoanele fizice carora le prelucram date cu caracter personal au drepturi specific:

 • Dreptul la informare: dreptul de a afla ce date sunt procesate, scopurile si temeiurile prelucrarii, destinatarii datelor, perioada de stocare, existenta drepturilor persoanelor vizate, dreptul de a se adresa autoritatii de supraveghere etc.;
 • Dreptul de acces: dreptul de a obtine din partea operatorului o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind prelucrarea detaliate anterior;
 • Dreptul de interventie in vederea corectarii datelor inexacte sau completarea datelor lipsa;
 • Dreptul la portabilitate si anume solicitarea portarii datelor de la un operator la altul;
 • Dreptul de a solicita stergerea, restrictionarea datelor procesate, in situatiile prevazute de lege, dreptul de retragere a consimtamantului;
 • Alte drepturi care pot fi exercitate in limitele prevazute de lege: dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor, dreptul de a se opune proceselor decizionale automate, dreptul de a se adresa autoritatilor competente cu solicitari privind prelucrarile efectuate de MARALI MGA CONCEPT S.R.L. etc.

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata catre MARALI MGA CONCEPT S.R.L. catre adresa email office@auto-leasing.ro sau prin intermediul sectiunii Setari GDPR a site-ului auto-leasing.ro. Suplimentar, putem cere ca solicitantul sa prezinte dovezi suficiente de identificare cu persoana vizata (care exercita dreptul conferit de lege).

Datele dumneavoastra nu pot fi transferate in afara Uniunii Europene decat in masura in care tertii implicati nu sunt din Romania si acest lucru este necesar in indeplinirea scopului.

Controlul accesului si securitatea:

In activitatea noastra urmarim in primul rand prevenirea oricaror incidente de securitate, precum acces neautorizat la date, scurgeri de informatii, stergere accidentala a datelor si altele asemenea, intreaga structura prelucrarilor de date fiind bazata pe principiul preventiei.

Protectia datelor cu caracter personal se face prin diverse metode specifice neprezentate din motive de securitate.

Totusi, avand in vedere ca nicio transmitere de date prin intemediul internetului nu poate fi garantata a fi 100% sigura securitatea prelucrarilor nu poate fi pe deplin garantata. MARALI MGA CONCEPT S.R.L. a luat de asemenea masuri ca, in cazul improbabil in care apar incidente de securitate, intinderea si gravitatea acestora sa fie diminuate. Va avertizam asadar ca orice informatie trimisa catre noi se va face pe propria dumneavoastra asumare.

Reguli de Securitate:

 • Implementarea unui sistem de autentificare bazat pe user si parola securizate, unice pentru fiecare utilizator autorizat;
 • Implementarea unor software-uri de protectie adecvate pe terminalele utilizate, precum programe antivirus;
 • Limitarea drepturilor de printare;
 • Schimbarea periodica a parolelor de acces la sistemele informatice;
 • Obligatia angajatilor de a securiza accesul in terminalele proprii atunci cand nu le utilizeaza si de a inchide terminalele la finalul programului de munca;
 • Limitarea numarului de destinatari / utilizatori care au acces la datele cu caracter personal;
 • Interzicerea copierii datelor cu caracter personal pe medii de stocare mobile, fara acordul prealabil al conducerii societatii.

Perioada pentru care sunt pastrate datele cu caracter personal:

Avand in vedere ca scopul principal pentru care sunt colectate datele cu caracter personal este reprezentat de procesul de interactiune cu site-ului www.auto-leasing.ro precum si actiunile de rezervare si achizitie de produse, datele vor fi pastrate pentru perioada necesara pentru derularea acestui proces, pentru interactiunea ulterioara precum si pentru perioada prevazuta de legea fiscala.

Dispozitii finale:

Daca vom considera ca este necesara o schimbare a regulilor de confidentialitate, vom publica respectivele modificari in aceasta pagina pentru a va informa.

Aceasta politica a fost elaborata conform prevederilor legislative impuse de Uniunea Europeana prin Regulamentul General pentru Protectia Datelor cu caracter personal nr. 679/2016, completate cu legilatia romana in vigoare. MARALI MGA CONCEPT S.R.L. se obliga sa administreze in conditii de siguranta si numai pentru scopurite declarate, datele cu caracter personal care sunt furnizate de dumnevoastra prin intermediul site-ului auto-leasing.ro, a adresei de email, formularelor si aplicatiilor noastre web.

Aceasta pagina web foloseste fisiere de tip cookie. Pentru mai multe informatii legate de modul de functionare si folosire a acestor fisiere, te rugam sa accesezi urmatorul link: Politica cookie-urilor.